Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani www.drustvo-top.com so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), priporočil GZS, mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje in z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Ti pogoji predpisujejo pravila v zvezi z uporabo spletnega portala www.drustvo-top.com, ki ga upravlja Društvo TOP, Betnavska cesta 85b, 2000 Maribor (v nadaljevanju tudi ponudnik).

Z uporabo spletne strani www.drustvo-top.com uporabniki izjavljajo, da se strinjajo z splošnimi pogoji ter pristajajo na uporabo te spletne strani v skladu z njimi. Pravica uporabe te spletne strani je osebno upravičenje uporabnika, ki se ne more na noben način prenesti na drugo fizično ali pravno osebo.

Uporabnik je osebno odgovoren za varovanje gesel na mestih, kjer obstajajo. Ponudnik ni odgovoren za kakršno koli izgubo podatkov, ki lahko nastane med prenosom podatkov na internetu, saj so storitve lahko prekinjene ali pa pride do dogodkov, ki so zunaj nadzora družbe.

Društvo TOP si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli brez odpovednega roka ukine ali spremeni del tukaj navedenih splošnih pogojev poslovanja. Take spremembe lahko med drugim vključujejo uvedbo nekaterih pristojbin ali plačil. V kolikor pride do sprememb splošnih pogojev poslovanja, se smatra da se uporabniki, ki uporabljajo spletno stran www.drustvo-top.com, strinjajo z njimi. Vsaka sprememba ali izbris splošnih pogojev poslovanja začne veljati takoj, ko je objavljena na spletni strani.

Dostop do spletne strani www.drustvo-top.com je lahko včasih prekinjen oziroma začasno nedostopen, zaradi rednega vzdrževanja ali podobnih razlogov. Ponudnik si tudi pridržuje pravico, da lahko kadar koli, brez omejitev, spremeni ali ukine poslovanje ali del poslovanja. Poleg tega lahko preneha pošiljati kateri koli del podatkov ali informacij, spremeni ali prekliče kateri koli način prenosa podatkov in hitrost prenosa podatkov, kot tudi vse njihove druge značilnosti.

Vso gradivo na spletni strani www.drustvo-top.com je v lasti Društva TOP ali pa se uporablja na podlagi dovoljenja imetnika avtorskih pravic. Vsako kopiranje, razpošiljanje, prenos, objavljanje, povezovanje ali drugo spreminjanje teh gradiv brez pisnega soglasja ponudnika je strogo prepovedano. Ponudnik lahko kadar koli prekine poslovno sodelovanje s katerim koli uporabnikom. Ponudnik si pridržuje pravico do trenutne ukinitve katerega koli gesla ali uporabniškega računa uporabnika v primeru vedenja, za katerega ponudnik po lastni oceni ugotovi, da je nesprejemljivo, kot tudi v vsakem primeru nespoštovanja pogojev s strani uporabnika.

Varstvo osebnih podatkov

Ponudnik preko spletne strani www.drustvo-top.com zbira osebne podatke uporabnikov spletne strani. Ponudnik kot upravljavec osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.

Naša politika glede varovanja osebnih podatkov je naslednja:
Podatkov o uporabnikih spletne strani nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih obdelovala katerakoli tretja oseba, razen naših pogodbenih obdelovalcev osebnih podatkov.

Osebne podatke uporabniki spletne strani oddajo ponudniku prostovoljno.

Zbiramo in obdelujemo samo osebne podatke, ki so nujno potrebni za izvedbo storitve in obveščanja ter se izogibamo pretiranemu zbiranju osebnih podatkov.

Pogodbenim obdelovalcem omogočamo obdelavo osebnih podatkov samo pod pogojem, da imajo zadostno raven varstva osebnih podatkov, kot je določena z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, in le v obsegu, v katerem bi bilo to potrebno zaradi posameznega razloga za posredovanje.

Osebne podatke hranimo samo dokler je to nujno potrebno za izpolnjevanje namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani oziroma do preklica privolitve uporabnika.

Uporabljamo organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava.

Pridržujemo si pravico do razkritja osebnih podatkov državnim organom ali nosilcem javnih pooblastil v primerih, ko dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov.

Osebnih podatkov uporabnikov spletne strani ponudnik ne bo javno izpostavil brez njihovega soglasja.

Zavezujemo se k trajnemu varstvu vseh osebnih podatkov uporabnikov spletnih strani.

Osebne podatke obdelujemo samo za to pooblaščene osebe ponudnika in pooblaščene osebe naših pogodbenih obdelovalcev.

Pravila o varstvu osebnih podatkov spreminjamo in dopolnjujemo v skladu s spremembami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Zbiranje osebnih podatkov in način privolitve za njihovo obdelavo
Ponudnik zbira osebne podatke preko varne povezave (SSL) in jih s kriptiranjem ščiti med njihovim prenosom preko spleta.

Ponudnik zbira in obdeluje osebne podatke izključno na osnovi privolitve posameznika.

V primeru pošiljanja vprašanja oziroma povpraševanja ponudniku preko obrazca se vneseni osebni podatki uporabijo izključno za pošiljanje odgovora na zastavljeno vprašanje oziroma povpraševanje preko elektronskega sporočila v e-poštni predal ponudnika in stranka svojo privolitev izrazi s pritiskom na gumb za pošiljanje.

Na vseh ostalih spletnih obrazcih, ki vključujejo oddajo osebnih podatkov, so privolitve navedene kot izbirna polja in stranka svojo privolitev izrazi z označitvijo privolitve. Izražena privolitev se upošteva ob potrditvi spletnega obrazca.

Privolitve, ki vključujejo strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja, so obvezne za potrditev spletnega obrazca.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki spletne strani, ponudnik ne odgovarja.

Namen obdelave zbranih osebnih podatkov
Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za namen, za katerega so bili zbrani in za katerega ima privolitev posameznika.

Osebne podatke uporabnikov spletne trgovine bomo uporabili izključno za potrebe izpolnjevanje njihovih naročil oziroma rezervacij (pošiljanje obvestil po e-pošti ob vsaki spremembi statusa naročila oziroma rezervacije, npr. ob oddaji naročila oziroma rezervacije, ob prejetem plačilu, ob odpošiljanju blaga…; dostava, pošiljanje računa, izpolnjevanje reklamacij, uveljavljanje garancije, ipd. povezano z naročilom oziroma rezervacijo).

Osebne podatke uporabnikov, ki so privolile v prejemanje e-novic, bomo uporabili izključno za obveščanje po e-pošti, največ štirikrat mesečno.

Osebne podatke uporabnikov, ki nam na spletni strani preko obrazca oddajo vprašanje oziroma povpraševanje, bomo uporabili izključno za odgovor na zastavljeno vprašanje oziroma povpraševanje.

Postopek uveljavljanja pravic posameznika
Za vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma vaših pravicah kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), lahko kontaktirate upravljavca osebnih podatkov Društvo TOP, Betnavska cesta 85b, 2000 Maribor po pošti, elektronski pošti na gibaj@drustvo-top.com ali na telefon +386 (0) 40 433 776.

Upravljavec bo na vašo zahtevo, s katero uveljavljate svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoril brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas upravljavec zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da vas ne more zanesljivo identificirati.

Odjava od e-novic
Od prejemanja e-novic po elektronski pošti se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na povezavo za odjavo ali pa nam svoje želje sporočite pisno na naslov društva, po telefonu ali osebno na naslovu društva.

Pravica do pritožbe
Če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico podati pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija; tel: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si

facebook
facebook
Preskoči na orodno vrstico