Pohorje

Zgodba »Ti samo pridi!« se je pričela s sončnim vzhodom na Pohorje, zgodba Društva TOP se je pričela med sprehodom na Pohorje, prva finančna podpora društvu je prišla s Pohorja in zato ima Pohorje pri nas posebno mesto. 

Veliko zaslugo za pisan program na Pohorju imajo gostinci oziroma Turistično društvo gostincev Pohorja. Njihovo poslanstvo je:

 • ohranjanje naravne in kulturne dediščine,
 • skrb za ohranjanje domače lokalne kulinarike (Pohorska omleta, Pohorski pisker, jedi iz gob, divjačine, borovnic … ),
 • skrb za ohranjanje naravnih znamenitosti (Razgledni stolp, slap Skalca, Žigartov vrh, slap Šumik, Črno Jezero, Osankarica … ),
 • organizacija dogodkov povezanih z oživitvijo dogajanja na Pohorju (Festival Pohorske omlete, Festival borovnic, Festival gob, kulinarična tekmovanja v pripravi Pohorskega piskra, divjačinskega golaža … ),
 • organizacija strokovnih izobraževanj, srečanj, izletov z namenom spoznavanja in pridobivanja novih izkušenj in postopno uvajanje v naš prostor na področju Turizma,
 • povezovanje in promocija skupnih produktov, ki se dogajajo na Pohorju,
 • sodelovanje z ostalimi organizacijami in posamezniki, ki se trudimo za razvoj Pohorja pri ustvarjanju in izboljšanju materialnih in drugih pogojev za razvoj turizma na Pohorju,
 • pospeševanje splošne turistične propagande (info table, zloženke, brošure, program prireditev, izdelava zloženk, kart, aplikacij kolesarskih in pohodnih poti … ),
 • zastopati interese turističnih ponudnikov (turistične kmetije, vinotoči, društva, … ) in krajanov pri urejanju in predstavitvi društva in občin,
 • pospeševanje razvoja turizma v skladu s splošnim gospodarskim in družbenim razvojem kraja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja,
 • vzpodbujati in pomagati pri usposabljanju turističnih ponudnikov in jih usmerjati k poenoteni ponudbi,
 • usmerjati mlade v poklice, s katerimi bodo našli zaposlitev na področju turizma v domačem društvu in krajevni skupnosti,

Namen delovanja društva ni pridobivanje dobička. Presežek prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov društvo trajno namenja za uresničevanje svojega namena in ciljev in jih ne deli med člane.

Z svojim poslanstvom želi društvo dvig kvalitete turistične ponudbe, v promociji Pohorja doma in v tujini in dvigu ponudbe izdelkov in pridelkov vseh ponudnikov na območju občin v regiji, ki jih Pohorje povezuje.

Člani TDGP so lokali, ki delujejo na Pohorju in jih povezujejo skupni interesi in cilji. To so lastniki, najemniki in zaposleni, ki delajo v lokalih na Pohorju. Člani so tudi ostali ljubitelji in simpatizerji Pohorja. To so:

Car Club Pohorje 040 251 270
Koča – Koča 040 640 420
Koča – Martinček 041 949 778
Mariborska koča 02 603 27 31
Gostišče Jelka 02 603 25 31
Hotel Tisa 02 603 61 00
Hotel  Zarja 02 603 60 00
Ruška koča 02 603 50 46
Okrepčevalnica pri Lisičjem repu 041 833 318
Koča Cojza 041 743 517
Koča Cojzarica 041 602 783
Hotel Jakec Trije Kralji 02 803 45 06
Koča na Šumiku 041 341 722

Podporniki TDGP:

Občina Maribor, Občina Hoče – Slivnica, Občina Ruše, Občina Slovenska Bistrica, Podjetje Marprom in ostale organizacije in društva s katerimi jih vežejo skupni interesi in cilji.

facebook
facebook
Preskoči na orodno vrstico